طراحی سایت بلندسازان

پیاده سازی و طراحی وب سایت شرکت بلندسازان زردکوه با هدف خدمت رسانی در حوزه انواع سازه ها، برش کاری و همچنین حمل و نصب سازه فعالیت می کند از جمله خدمات این شرکت را می توان به بخش های زیر تقسیم بندی کرد:

ساخت و مونتاژ و حمل و نصب سازه در سراسر کشور
جوشکاری بصورت saw ،smaw،mig،mag
برشکاری توسط cncو برش اتو ماتیک و هوا برش
تمییز کازی کلیه سطوح توسط سنگ فرز و …
ازمایش های جوش ب روش ازمونهای ndt